Download de Selectief Mutisme Vragenlijst (SMQ-NL): voor vroegtijdige diagnostiek

Publicatietype: Publicatie

Published on

Selectief mutisme is een complexe en vaak onbegrepen aandoening bij kinderen en jongeren. Het is een angststoornis waarbij kinderen in bepaalde situaties volledig zwijgen, terwijl ze in andere situaties wel praten. Het diagnosticeren van selectief mutisme kan een uitdaging zijn, maar dankzij de Selectief Mutisme Vragenlijst (SMQ-NL) is het mogelijk om deze aandoening eerder en effectiever te identificeren. Daarmee is de SMQ-NL een waardevol instrument voor de vroegtijdige diagnostiek van selectief mutisme bij kinderen en jongeren. 

De SMQ en het herkennen van selectief mutisme

De SMQ, of Selectief Mutisme Vragenlijst, is een gevalideerde oudervragenlijst die wereldwijd wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de ernst van de klachten en om te helpen bij het vaststellen van selectief mutisme bij kinderen en jongeren. Het is een belangrijk instrument dat ouders en professionals helpt om deze complexe aandoening beter te begrijpen. De SMQ stelt vragen over het gedrag van het kind in verschillende situaties en kan aanwijzingen geven over de aanwezigheid en de ernst van selectief mutisme.

De SMQ-NL: specifiek voor selectief mutisme in Nederland

Onder leiding van Max Güldner, die in 2020 helaas is overleden, heeft het Levvel-team gewerkt aan het opstellen van een Nederlandse vertaling van de SMQ, oftewel: de SMQ-NL. Deze vertaling is zorgvuldig ontwikkeld om effectief te kunnen worden ingezet binnen de Nederlandse context. Het doel was om een hulpmiddel te bieden dat specifiek aangepast is aan de behoeften van Nederlandse gezinnen en professionals in de gezondheidszorg. De SMQ-NL is een waardevolle aanvulling op de diagnostische gereedschapskist voor selectief mutisme in Nederland.

Validatie van de SMQ-NL 

De validiteit van een screeningsvragenlijst is van groot belang om ervoor te zorgen dat het accuraat en betrouwbaar is. Chaya Rodrigues Pereira deed onderzoek naar de validatie van de SMQ-NL als onderdeel van haar promotieonderzoek. Met haar onderzoek toont zij aan dat de SMQ-NL een effectieve en geschikte tool is voor het identificeren van selectief mutisme bij Nederlandse kinderen en jongeren. Lees hier meer over haar onderzoek en de validatie van de SMQ-NL.

Vroegtijdige onderkenning van selectief mutisme

Omdat Levvel het belangrijk vindt dat selectief mutisme bij kinderen zo vroeg mogelijk wordt onderkend, is de SMQ-NL inclusief beschrijving en scoring voor iedereen gratis toegankelijk gemaakt. Hiermee vergroten we de toegankelijkheid van dit diagnostische hulpmiddel en  zorgen we er met elkaar voor dat kinderen met selectief mutisme de juiste ondersteuning krijgen. 

Download hier de SMQ-NL 

Wil je de SMQ-NL en de bijbehorende beschrijving en scoring downloaden? Dat kan eenvoudig via de onderstaande links:

SMQ-NL Selectief Mutisme Vragenlijst 

SMQ-NL beschrijving en scoring

Deze links bieden direct toegang tot de SMQ-NL en de benodigde informatie om dit instrument effectief te gebruiken.

Daarnaast is de SMQ-NL ook beschikbaar via BergOp. Dit maakt het voor professionals nog eenvoudiger om de SMQ-NL in hun diagnostische processen op te nemen en de zorg voor kinderen met selectief mutisme te verbeteren.

Meer weten over selectief mutisme en de SMQ-NL?

Mail dan naar:

selectiefmutisme@levvel.nl

De SMQ-NL als hulpmiddel voor de identificatie van selectief mutisme

De SMQ-NL is een belangrijk instrument voor de vroegtijdige diagnostiek van selectief mutisme bij kinderen en jongeren in Nederland. Dankzij de inzet van het Levvel-team en het onderzoek van Chaya Rodrigues Pereira is de gevalideerde SMQ-NL nu gratis toegankelijk voor iedereen. Dit draagt bij aan een betere herkenning en vroegtijdige behandeling van selectief mutisme. Een belangrijke stap voor de kinderen en gezinnen die met selectief mutisme worden geconfronteerd.