Overzicht thema's

 • Trauma en gehechtheid

  Hechtingsproblemen, PTSS of een andere traumagerelateerde stoornis. Hoe help je kinderen zo goed mogelijk bij hun herstel?

 • Gezin en systeem

  Informatie over multiproblem gezinnen, gezinnen waar veel problemen spelen, onder andere kindermishandeling

 • Overgang naar volwassenheid

  Overgang naar volwassenheid. Wat hebben jongeren nodig om volwassen te worden? Hoe ondersteun je hen als hulpverlener daar het beste bij?

 • Seks, gender, cultuur+

  De laatste inzichten over de seksuele ontwikkeling van jongeren, genderidentiteit en multiculturele benadering in de jeugdhulpverlening

 • Crisis

  Hoe help je kinderen, jongeren en gezinnen die acute hulp nodig hebben of te maken hebben met dreiging van suicidaliteit?

 • Forensisch en gedrag

  Jongeren die opstandig zijn, agressief zijn en soms zelfs afglijden naar het criminele pad. Ze worden meestal vooral gezien als 'lastig'. Hoe help je deze jongeren weer op weg?

 • Pleegzorg

  Soms kunnen kinderen of jongeren (tijdelijk) niet thuis wonen. Of kunnen zij of hun ouders wel een steuntje in de rug gebruiken. Wil jij iets voor hen betekenen? Dat kan! Bijvoorbeeld als pleegouder, gezinshuisouder of vrijwilliger. Je hulp is meer dan welkom.

 • Emotionele ontwikkeling

  Dit thema biedt de laatste inzichten op het gebied van emotionele stoornissen en behandelmethodieken.

 • Ontwikkelingsstoornissen

  Sommige kinderen ontwikkelen zich niet (helemaal) vanzelf, denk aan LVB of VB, autismespectrumstoornissen (ASS) en jonge kinderen met psychische problemen. Wat helpt hen?

 • Vakmanschap

  Levvel werkt volgens Vakmanschap. Pijlers zijn systemisch werken, presentie, JIM, de BIG5 voor bestaanszekerheid, samen beter beslissen en geweldloos verzet.