Voorwaarden

Deze website is eigendom van Stichting Levvel. Op deze pagina lees je meer over onder welke voorwaarden je gebruik mag maken van de content op levvel-up.nl.

meisje met lang bruin haar kijkt lachend in de camera

Actuele en juiste content

Wij doen er alles aan om de informatie op levvel-up.nl actueel en juist te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Zie je iets wat niet klopt? Mail naar: communicatie@levvel.nl

Auteursrecht / intellectuele eigendomsrechten

Levvel behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie en afbeeldingen. Je mag de werken van Levvel voor persoonlijk gebruik op een beeldscherm laden, bekijken en afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de website anders is aangegeven of voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Levvel.

Levvel verwijst ook naar producten van derden. Het auteursrecht daarvan ligt niet bij Levvel. Als je van mening bent dat van bepaalde werken jouw intellectueel eigendomsrecht of auteursrecht wordt geschonden, kun je dit melden. Ook als je twijfelt of de manier waarop jij met de informatie op de website omgaat al dan niet in strijd is met deze voorwaarden, kun je ons mailen.
Stuur een mail naar: levvel-up@levvel.nl

Aansprakelijkheid

Deze website wordt door Levvel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud getoond op of via deze website kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Levvel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze website of content, voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van Levvel.

Functioneren website

Wij vinden het belangrijk dat deze website goed functioneert. Daar zetten we ons voor in. Levvel kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Gebruik van foto’s

De personen op de foto’s hebben geen directe relatie met de tekst, met uitzondering van de auteursfoto’s.

De foto’s op deze website mogen enkel met voorafgaande toestemming van Levvel gebruikt worden. Wil je een foto of ons logo gebruiken, neem dan contact op met: communicatie@levvel.nl

Verwijs naar Levvel Up

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, sterker nog: daar zijn we blij mee!

Vragen en klachten

Heb je vragen, klachten of een verzoek over het gebruik van Levvel Up? Stuur een mail naar: levvel-up@levvel.nl.  Levvel streeft ernaar binnen 4 werkdagen op jouw klacht te reageren.

Levvel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

Wijzigingen website

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Levvel behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de website en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Versie 1.0,  14 februari 2023