Traumabehandeling, ook in gesloten jeugdzorg

Publicatietype: Publicatie

Published on

Traumabehandeling in de gesloten jeugdzorg: hoe maak je de behandeling tot een succes en hoe blijf je als hulpverlener overeind?

Traumabehandeling in de gesloten jeugdzorg

Jongeren die in een JeugdzorgPlus-instelling zijn geplaatst, hebben veel meegemaakt. Toch wordt traumabehandeling nog relatief weinig ingezet binnen deze setting. Wat is er nodig om traumabehandeling in de gesloten jeugdhulp tot een succes te maken? En hoe blijf je als hulpverlener overeind?

Complexe situatie

Door de complexe problematiek van de jongeren in de JeugdzorgPlus, de hoge crisisgevoeligheid, teamdynamiek en hoog personeelsverloop, komt traumabehandeling vaak niet van de grond. Cornélie Groot, Nathalie Schlattmann, Carlijn de Roos (allen werkzaam bij Levvel) en Relinde Saris (voorheen werkzaam bij Levvel), schreven een artikel over hun inzichten en ervaringen, gericht op het succesvol verwerken van trauma's bij jongeren in gesloten jeugdzorg-instellingen.

De kansen voor traumatherapie in gesloten jeugdzorg

De gesloten jeugdhulp biedt unieke kansen voor effectieve traumabehandeling. Jongeren en behandelaars kunnen niet aan elkaar ontsnappen, een ideale setting voor traumaverwerking en -therapie. De ervaringen die zijn opgedaan binnen de Koppeling (voormalige JeugdzorgPlus-afdeling van Levvel), vormen de basis voor dit artikel. De auteurs gaan dieper in op strategieën en benaderingen om trauma's effectief te behandelen en te verwerken in de gesloten jeugdzorg.

Samenwerken aan herstel

Lees het artikel ‘Behándel dat trauma, ook in gesloten jeugdzorg’ in Kind en Adolescent Praktijk voor de waardevolle inzichten en praktische tips over hoe traumabehandeling en -therapie kunnen worden geoptimaliseerd binnen de gesloten jeugdhulp. Met elkaar kunnen we zorgen voor een omgeving waarin jongeren en hulpverleners de behandeling aan durven te gaan, en waarin trauma's daadwerkelijk kunnen worden verwerkt en overwonnen.

Behándel dat trauma, ook in gesloten jeugdzorg