Podcast Geboeid: effectiviteit van straffen in jeugddetentie

Publicatietype: Podcast

Published on

In de samenleving hoor je de roep om zwaarder straffen van criminele jongeren, maar heeft dat zin? In aflevering 5 van de podcast ‘Geboeid’ praten jongeren en professionals over de effectiviteit van straffen. Welke verschillen merk je bijvoorbeeld tussen verblijf in een jeugdgevangenis en een kleinschalige voorziening (KVJJ, ook wel afgekort als KV)? Ruud Jacobs, projectleider van de KV in Amsterdam en Joes, jongere die verblijft in een KV, praten mee in de podcast.

Verschil tussen een KV en een jeugdgevangenis

Rechters kunnen verschillende straffen opleggen, bijvoorbeeld jeugddetentie in een JJI (jeugdgevangenis) of KVJJ (kleinschalige voorziening justitiële jeugd). Het belangrijkste kenmerk van de KVJJ is dat jongeren dicht bij hun leefomgeving worden geplaatst. Zo kunnen ze het contact met hun familie, vrienden en netwerk in stand houden. En blijven positieve elementen in hun leven doorgaan, zoals school, werk en vrije tijd. Net zoals al ingezette hulp en ondersteuning.

Detentievormen die op traditionele wijze gericht zijn op straffen, ontnemen de jongere van hun verantwoordelijkheid. Dat is niet effectief. Het kan leiden tot agressie, isolatie en stilstand.

— Ruud Jacobs, projectleider KVJJ Amsterdam

Criminelen bestaan niet, dat zijn gewoon beschadigde personen die foute keuzes maken weet je, en ja dan is het wel belangrijk dat je daarover gaat hebben met mensen die je kan vertrouwen. Met mensen die jou graag willen horen en met jou willen meedenken, want ja, dan kan je je fouten verbeteren.

— Soef, jongere die verblijft in een KVJJ

Podcast ‘Geboeid’ over effectiviteit van straffen

Wat gebeurt er met een jongere als die is opgepakt? Wat doet de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering? En wat zegt de wetenschap over de effectiviteit van straffen? Wat zijn risicofactoren voor crimineel gedrag? Jongeren en professionals praten openhartig over hun ervaringen in aflevering #5 van de podcast Geboeid.

De 5-delige podcastserie ‘Geboeid’ werd gemaakt door CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). De eerste 3 afleveringen gaan over preventie, de rol van school, beleid en samenwerking.

Luister podcast ‘Geboeid’