Hoogleraar Christel Middeldorp pleit voor gezinsgerichte aanpak bij psychische klachten

Publicatietype: Interview

Published on

In een interview met het NRC onthult Christel Middeldorp, de kersverse hoogleraar gezinspsychiatrie aan het Amsterdam UMC, haar visie op de behandeling van psychische stoornissen. Christel, die tevens verbonden is aan Arkin en Levvel, benadrukt het belang van een gezinsgerichte aanpak bij het onderzoeken en behandelen van psychische klachten: ”Kijk bij een kind met klachten ook naar het gezin. En kijk bij een volwassene met psychische klachten ook naar de kinderen.”

Genen en omgeving

Christel pleit ook voor meer aandacht voor de rol van genetica en gezinsomstandigheden bij het ontstaan van psychische aandoeningen. Zij stelt dat niet alle kinderen die mishandeling of verwaarlozing meemaken, psychische stoornissen ontwikkelen. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe sommigen ondanks hun trauma's toch goed terechtkomen. Om het complexe samenspel tussen genetica en omgevingsfactoren te illustreren, gebruikt zij de personages Harry Potter en Tom Riddle als voorbeelden. Ze laat zien dat omgevingsrisico kan samenhangen met genetisch risico, waardoor er een opeenstapeling is van  kwetsbaarheid. Daarom kan het van belang zijn op meerdere vlakken interventies in te zetten bij gezinnen.

DNA en risicoprofiel

Om beter te kunnen voorspellen hoe klachten zich ontwikkelen, en kinderen met het hoogste risicoprofiel op te sporen, is het van belang om bij elk kind dat wordt onderzocht, dna af te nemen. Daarnaast wijst Christel op het belang van het betrekken van het gezin bij de behandeling, omdat de onderlinge invloed en interactie binnen het gezin in hoge mate bijdragen aan de psychische gezondheid van kinderen.

Gezinspsychiatrie

De benoeming van Christel Middeldorp tot hoogleraar gezinspsychiatrie onderstreept het groeiende inzicht in het belang van een holistische en gezinsgerichte benadering in de psychiatrie en jeugdhulp. Haar onderzoek en visie bieden nieuwe perspectieven op het voorkomen en behandelen van psychische aandoeningen, met een bijzondere focus op de veerkracht en het welzijn van kinderen binnen het gezinsverband.

Lees het interview met Christel Middeldorp:

Kijk bij een stoornis ook naar het gezin