Een thuis in het Nxt Levvel huis

Publicatietype: Visie

Published on

Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen een thuis bieden zonder dat zij telkens worden overgeplaatst. Met als uitgangspunt de best passende plek voor het kind of de jongere. Vanuit die gedachte hebben Levvel en het Vergeten Kind een ‘blauwdruk’ geschreven die schetst hoe dat eruit zou kunnen zien: kleinschalig wonen in het NxtLevvel huis.

Om hier zoveel mogelijk kinderen van te laten profiteren, delen we deze blauwdruk graag met andere organisaties en professionals. De blauwdruk biedt concrete handvatten om kleinschalig wonen mogelijk te maken voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en waarvoor het wonen in een pleeggezin of gezinshuis niet geschikt is. Het is daarmee een alternatief voor het wonen op een leefgroep binnen een instelling.

Onvoorwaardelijk en duurzaam wonen

Wij zien het liefst dat kinderen, als ze niet meer thuis kunnen wonen, in een pleeggezin gaan wonen of een gezinshuis. Of anders in een kleinschalige groep waar ze onvoorwaardelijk en duurzaam kunnen blijven wonen. Zodat ze zo ‘thuis mogelijk’ en  kunnen opgroeien. Met het Nxt Levvel huis kunnen we kinderen een liefdevolle opvoeding geven in een warm en sfeervol huis dat staat in hun eigen omgeving en waar zij hun talenten en kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Wonen met begeleiding

Een Nxt Levvel huis biedt een woonplek voor maximaal 6 kinderen of jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, en specialistische pedagogische begeleiding nodig hebben. Samen wonen de kinderen en jongeren in een warm en sfeervol huis en worden zij liefdevol begeleid door professionele opvoeders die alle aandacht voor hen hebben.

Alle kinderen en jongeren die deze specialistische pedagogische begeleiding nodig hebben, zijn in principe welkom bij het kleinschalig wonen van NxtLevvel. We focussen bewust niet op een  specifieke doelgroep of problematiek. Belangrijke pijlers in het huis zijn nabijheid, stabiliteit en continuïteit voor kinderen.

Kloof dichten tussen ‘weten’ en ‘doen’

Doel van de blauwdruk is om de kloof te dichten tussen het ‘weten’ dat zaken anders georganiseerd kunnen worden en het daadwerkelijk ‘doen’. Durf jij het als professional, organisatie of gemeente anders te doen en wil je een concrete verandering inzetten naar kleinschalig wonen voor kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben? Dan is deze blauwdruk iets voor jou. Hij is opgesteld door Femke van Abeelen & Frank Dieters in opdracht van Stichting Het Vergeten Kind en Levvel.

Meer weten?

Benieuwd naar onze visie? Je leest het in de blauwdruk:

Blauwdruk Nxt Levvel huis

Werken bij het Nxt Levvel huis?

Spreekt dit jou aan? We zoeken nog collega’s voor het Nxt Levvel huis. Heb je interesse? Bekijk de vacatures.

pedagogisch medewerker A

gedragswetenschapper