Zelfgekozen mentor voorkomt uithuisplaatsing

Publicatietype: Video

Published on

Als hulpverlener speel je een belangrijke rol in een gezin dat jeugdhulp nodig heeft. Toch ben je altijd maar tijdelijk betrokken en blijft je invloed beperkt. Een oplossing die prettig is voor zowel het gezin als voor de hulpverlening, is een JIM (‘Jouw Ingebrachte Mentor’).  

Driehoek: gezin - Jouw Ingebrachte Mentor - hulpverlener 

Een JIM is iemand uit de eigen omgeving van het kind, de jongere of de ouders. De JIM wordt door het kind (waar de ontwikkelingsleeftijd dit toelaat), jongere of ouders uitgekozen voor deze rol. De JIM is vaak iemand die al veel over het kind en het gezin weet. Niet alleen over wat er zich allemaal afspeelt in het leven van het kind, maar vaak ook over wat een prettige benadering is voor dit kind om geholpen te worden. Met deze kennis en betrokkenheid staat de JIM het kind bij gedurende het hulpverleningstraject. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij gesprekken met een hulpverlener of met school. 

Het gezin, de JIM en de hulpverlener vormen samen een gelijkwaardige driehoek, waarbij iedereen, met de eigen expertise en kennis, met elkaar samenwerkt. De gelijkwaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking met een JIM. Het betekent dat de JIM, het gezin en de hulpverlener allen een even groot aandeel hebben in het ontwerpen en bijschaven van het hulpverleningstraject. Door de verschillende vormen van kennis en betrokkenheid te bundelen, kan je als hulpverlener holistisch en minimalistisch werken: door zo breed mogelijk te kijken naar het kind en de situatie, zo simpel mogelijk te handelen en zo min mogelijk toe te voegen.

De JIM-aanpak blijkt zelfs de kans op uithuisplaatsingen en schooluitval te verkleinen

Voordelen van Jouw Ingebrachte Mentor 

Door het bundelen van de verschillende vormen van kennis en betrokkenheid, lukt het vaak om een verdieping aan te brengen in de hulpvraag en de onderliggende vraag helder te krijgen. Hierdoor krijgt iedereen een beter zicht op waar de problemen precies zitten en waar de hulp zich op moet richten. Dit maakt de hulp vaak nog doeltreffender. 
Veel mensen die JIM werden, gaven aan dat zij zich vaak machteloos hadden gevoeld, of het idee hadden dat zij niet in de positie waren om iets te zeggen over wat er zich in het gezin afspeelde. Daarom zijn veel JIM’s blij met het formeel maken van hun rol en voelen zich vereerd dat zij hiervoor gevraagd worden. 

Gezinnen hechten op hun beurt ook vaak waarde aan wat een JIM zegt, ook als dit confronterend is, omdat zij weten dat de JIM dit vanuit een oprechte betrokkenheid zegt. JIM’s dragen ook vaak ideeën aan over de uitvoering van het hulpverleningstraject, zodat het beter aansluit op het gezin. Zij kunnen het gezin vaak steun bieden op manieren en momenten waarop een professional dat nooit zal kunnen. Dit zorgt voor een continuïteit tijdens en zelfs na afloop van een hulpverleningstraject. De JIM geeft daardoor niet alleen vertrouwen maar ook stabiliteit aan het kind of het gezin. De langdurige betrokkenheid van de JIM draagt bij aan het borgen van de opbrengsten van het hulpverleningstraject, waarmee de opbrengst ook duurzaam wordt. De JIM-aanpak blijkt zelfs de kans op uithuisplaatsingen en schooluitval te verkleinen. 

Leren werken met Jouw Ingebrachte Mentor 

Levvel is een van de jeugdhulporganisaties die met de JIM-aanpak werkt. Als hulpverlener bij Levvel kun je een basistraining volgen in het  implementeren van het gedachtegoed en het werken met een JIM.

Meer weten over het werken met een JIM? 

Bekijk de video op de site van NOS Nieuws:

JIM kan uithuisplaatsing voorkomen


Of lees meer over het werken met een JIM op: 

jimwerkt.nl