Moeilijk gedrag bij kinderen in de kinderopvang

Publicatietype: Interview

Published on

“Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang hebben meer invloed op het gedrag van kinderen dan je soms zou denken,” vertelt Tycho Dekkers, GZ-psycholoog en expertise-coördinator ADHD bij Levvel. Hij werd geïnterviewd door vakbladvroeg.nl over kinderen met gedragsproblemen op de kinderopvang. 

Een kind dat druk is, niet oplet of impulsief gedrag laat zien: een pedagogisch medewerker kan vaak niks doen aan de onderliggende oorzaak

— Tycho Dekkers

Effectieve interventie voor jonge kinderen

Een kind dat druk is, niet oplet of impulsief gedrag laat zien: een pedagogisch medewerker kan vaak niks doen aan de onderliggende oorzaak. Maar diegene kan het kind wél helpen. 

De meest effectieve interventie bij jonge kinderen met gedragsproblemen is het betrekken van volwassenen die zij kennen. Een pedagogisch medewerker kan dan samen met de ouders kijken naar oplossingen om de gedragsproblemen bij een kind te verminderen.

Gedragsaanpassing van volwassenen

Jonge kinderen met gedragsproblemen hoeven niet automatisch behandeld te worden. Integendeel!  Tycho pleit juist voor het aanpassen van de omgeving van het kind. Bijvoorbeeld doordat volwassenen hun gedrag veranderen. Door bijvoorbeeld meer structuur te bieden, duidelijke regels te stellen, gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren.

Meer lezen?

Lees het interview met Tycho Dekkers in Vakblad Vroeg:

Moeilijk gedrag? Pas de omgeving aan!