Voorkom doorplaatsing van meisjes in (gesloten) jeugdhulp

Publicatietype: Publicatie

Published on

 Eerder passende hulp bieden, helpt doorplaatsen van jonge kwetsbare meisjes in (gesloten) jeugdzorg voorkomen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Achter gesloten deuren’ van zorgorganisaties FierSterk Huis en Levvel. Dit onderzoek keek naar de achtergrond van jonge meisjes die vanuit een open jeugdzorginstelling in een gesloten instelling werden geplaatst.

Doorplaatsen van jonge, kwetsbare meisjes in de (gesloten) jeugdzorg kan voorkomen worden.

Levvel pleit samen met Fier en Sterk Huis voor een verbeterde aanpak. Landelijk wordt de gesloten jeugdzorg de komende jaren afgebouwd en kleinschalige woonvormen opgebouwd. Levvel sloot inmiddels het instellingsgebouw van de Koppeling. Kleinschalige woonvormen komen daarvoor in de plaats. Voor de onderzochte groep meisjes is kleinschalig wonen op zichzelf onvoldoende. Het onderzoek laat zien dat zij specifieke hulp nodig hebben. Levvel past die hulpvorm inmiddels toe bij Pinq

‘Uit ons onderzoek blijkt dat deze meisjes al op jonge leeftijd te maken hebben gehad met pesten, geweld, verwaarlozing en/of misbruik’, vertelt Anke van Dijke, bestuurder van Fier. ‘Zo heeft driekwart van de meiden te maken (gehad) met seksueel misbruik. Als deze meisjes bij ons in de open instelling binnenkomen, hebben ze vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Gemiddeld zijn ze toe aan hun vijfde of zesde behandelplek.’

Tekst loopt door onder de video.

Dat maakt volgens Van Dijke dat deze meisjes een sterk wantrouwen hebben richting hulpverleners, en dat – zodra professionals te dichtbij komen of zodra ze aan de slag moeten met hun pijn en trauma – de kans op weglopen groot is. Van Dijke: ‘En dan lopen ze vaak regelrecht in de armen van risicovolle mannen, zoals mensenhandelaren’.

De eerste reactie is in veel gevallen deze meisjes te beschermen door ze gesloten te plaatsen. ‘Helaas zijn gesloten instellingen vaak geen goede omgeving voor deze getraumatiseerde meisjes’, aldus Lenke Balogh, onderzoeker bij Sterk Huis.

‘Daarnaast voelt een gesloten instelling voor hen als wéér een afwijzing; opnieuw mogen ze niet blijven, opnieuw worden ze doorgeschoven naar de volgende plek. Het gevoel van niet gewenst zijn en geen regie hebben versterkt hun – al complexe – problematiek. Deze meisjes komen er doorgaans niet beter uit dan ze erin gingen.’

Stop de carrousel

Fier, Levvel en Sterk Huis ontwikkelden samen een alternatief voor gesloten plaatsingen en het doorplaatsen van deze meisjes. Dit alternatief is gebaseerd op een open voorziening met een hoge mate van zorg, veiligheid en bescherming, en met een toekomstgerichte en kindvriendelijke insteek. Ook onderwijs is daarin essentieel.

Carolien Konijn, onderzoeker bij Levvel: ‘We hebben in Nederland echt alternatieve manieren nodig om deze meisjes de bescherming en veiligheid te bieden die ze nodig hebben. Nu nog krijgen deze meisjes vaak te lang te lichte zorg, waardoor hun problemen alleen maar groter worden. Door er eerder bij te zijn en door tijdig zwaardere zorg in te zetten, kunnen we deze meisjes beter helpen. We kunnen hiermee zelfs doorplaatsingen en gesloten plaatsingen voorkomen.

Dat betekent een verandering in de Nederlandse manier van werken, zorgen voor tijdige en passende hulp, vroegtijdig de complexiteit van de problematiek signaleren en specialistische hulp naar een hoger niveau brengen. Samen met de wijkteams, het onderwijs, jeugdbescherming, het ministerie, de specialistische jeugdzorg kunnen we deze vernietigende carrousel stoppen.’

Samenvattend, te voorkomen dat kwetsbare meisjes terechtkomen in gesloten jeugdzorg, is het nodig om:

  • Eerder gespecialiseerde hulp in te zetten.
  • In te zetten op open voorzieningen die een hoog niveau van zorg, veiligheid en bescherming bieden, kindvriendelijk en toekomstgericht.
  • Inzetten op kleinschalige woonvormen met een hoge personeelsbezetting: 2 medewerkers per 4 cliënten. De expertise vanuit hulpverleners bestaat uit een mix van (ortho)pedagogische kennis en jeugd ggz.

Achter gesloten deuren – het onderzoek

‘Achter gesloten deuren’ is een onderzoek naar kenmerken van meisjes met een achtergrond van geweld in afhankelijkheidsrelaties die vanuit een open jeugdzorginstelling in een gesloten instelling zijn geplaatst.

De volgende vragen stonden centraal: ‘In welke situaties lukt het niet om meisjes met ervaringen van geweld in afhankelijkheid in een open setting te behandelen?’ en: ‘Wat is er nodig om meisjes niet meer door te plaatsen?’ Het onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Verantwoordelijkheid van ons allemaal

Het tijdig herkennen door een ieder van de signalen die deze meisjes kenmerken is essentieel. We kennen inmiddels de risico-indicatoren voor deze meisjes, pesten is daar bijvoorbeeld één van, maar ook een trauma in de eerste levensjaren, schoolwisselingen of schoolverzuim.

De zorgorganisaties doen ook een expliciet beroep op de samenleving: kijk niet weg als je iets ziet waar je vraagtekens bij zet, luister naar je onderbuikgevoel en wees waakzaam. Ook jij kunt een cruciale rol spelen in het leven van kwetsbare meisjes, of je nou docent, oplettende buurvrouw of een toevallige voorbijganger bent. Jij kunt het verschil maken!

Herken jij signalen? Neem contact op met: Veilig Thuis: 0800 2000 of met Levvel: 0800 054 70 01

  • Het meisje is veel en langdurig gepest op school; ze heeft weinig vriendinnen.
  • Het meisje maakte huiselijk geweld mee (met name vóór haar zesde), soms werden er meerdere meldingen bij Veilig Thuis gedaan.
  • Het meisje is onveilig gehecht aan haar ouders en er zijn ernstige ouder-kind relatieproblemen.
  • Ouders hebben eigen problemen (psychiatrisch, verslaving, huiselijk geweld).
  • Eerdere hulp was onsuccesvol; het meisje liep weg of het gezin wilde niet mee werken.
  • Het meisje beschadigde zichzelf zoals automutilatie, suïcidepoging(en), agressie en seksueel wervend gedrag.

Onderzoeksrapport Achter gesloten deuren

In het onderzoeksrapport lees je alles over het onderzoek. In de bouwstenen staan aanbevelingen voor hulpverlening aan kwetsbare meisjes. De factsheets geven concrete handvatten voor direct betrokken professionals.

Onderzoeksrapport Achter gesloten deuren

Bouwstenen voor efficiënte hulp kwetsbare meisjes

Factsheet voor onderwijs, huisarts en sociaal wijkteam

Factsheet voor jeugdhulporganisaties en verwijzers

Werkagenda Stop de carrousel