De JIM-aanpak voor gezinnen met een LVB

Publicatietype: Publicatie

Published on

De JIM-aanpak bestaat al 10 jaar, maar het was nog onduidelijk of de aanpak ook geschikt is voor gezinnen met een LVB. Sandra Fokkens (Levvel) en Suzanne de Ruig (JIMwerkt) onderzochten hoe de JIM-aanpak in deze gezinnen kan worden ingezet. 

Wat is de JIM-aanpak?  

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. De JIM-aanpak is ontwikkeld om gezinnen te ondersteunen en uithuisplaatsingen te voorkomen. Het idee is simpel maar krachtig: een vertrouwde volwassene, zoals een familielid of vriend, biedt steun aan de jongere. Deze mentor helpt niet alleen met praktische zaken, maar is ook een rolmodel en constante factor in het leven van de jongere. 

Aanpassingen voor LVB-gezinnen  

Uit het onderzoek blijkt dat de JIM-aanpak effectief is voor gezinnen met een LVB, mits aangepast op hun specifieke behoeften. Een sensitieve en onderzoekende benadering is cruciaal. Dit betekent dat hulpverleners moeten letten op signalen van schaamte, rouw, wantrouwen en hospitalisatie en daar op een passende manier mee omgaan. 

Praktijkvoorbeelden JIM en LVB

Één van de besproken casussen is die van Donnie, een jongen met een LVB. Door zijn zus als JIM in te zetten, kreeg Donnie meer autonomie en verbeterden de familiebanden aanzienlijk. Dit verhaal laat zien dat de JIM-aanpak, zelfs als de JIM zelf een LVB heeft, kan bijdragen aan een beter gezinsleven. 

Tips voor de inzet van een JIM bij LVB

Het gebruik van eenvoudig taalgebruik en visuele ondersteuning is essentieel bij het communiceren met LVB-gezinnen. Korte zinnen met één kernboodschap helpen de informatie duidelijk over te brengen. Dit is dus ook nodig als je de JIM-aanpak bij een gezin introduceert en hen de vraag stelt wie voor de jongere een JIM kan zijn. Net zoals in de communicatie met een JIM die zelf een LVB heeft.

Conclusie  

De JIM-aanpak is een waardevolle methode voor gezinnen met een LVB. Door specifieke aanpassingen kunnen we deze gezinnen beter ondersteunen, de autonomie van jongeren versterken en waar mogelijk uithuisplaatsingen voorkomen.  

Lees het hele artikel om meer te ontdekken over de voordelen en praktische tips voor het gebruik van de JIM-aanpak in LVB-gezinnen. 

Onderzoeksartikel 

De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk, in het voorjaar van 2024, onder de naam: “Relatie-acrobatiek in de praktijk: De JIM-aanpak in gezinnen waar sprake is van een licht verstandelijke beperking”.

Lees het artikel