SPACE onderzoek: we gaan beginnen!

Voor het onderzoek naar de effectiviteit van de SPACE behandeling zoeken wij ouders van kinderen met angst- en dwangklachten.

SPACE staat voor Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions en gaat uit van het werken naar ondersteunend ouderschap, om via ouders kinderen te behandelen. Deze behandelmethodiek is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met angst- en dwangklachten. Voor het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze behandeling, zoeken wij deelnemers.

Ondersteunend ouderschap

De SPACE behandelmethodiek richt zich niet op de individuele behandeling van het kind, maar op gedragsverandering bij ouders door het aanpakken van gezinsaanpassing en het werken vanuit ondersteunend ouderschap. Gezinsaanpassing is alles wat ouders en broers of zussen doen als gevolg van de angst- of dwangklachten van het kind. Dit komt voor bij 95% van de gezinnen met een kind met angst of dwang.  

Wetenschappelijk onderzoek naar SPACE

Draagt de de SPACE behandeling voor ouders bij aan het verminderen van angst- en dwangklachten van hun kinderen? Levvel en het Amsterdam UMC onderzoeken het effect van de SPACE behandeling bij gezinnen van een kind met een dwangstoornis. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (Fonds SGS). 

Wie kunnen meedoen aan het SPACE onderzoek?

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar 25 gezinnen waarvan een kind te maken heeft met een dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis). Het kind heeft eerder onvoldoende baat gehad bij individuele psychotherapie (CGT) of kan door ernstige angst- en/of dwangklachten niet deelnemen aan individuele therapie.

Inclusiecriteria

 • Kind of jongere in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar. 

 • Het kind heeft eerder onvoldoende baat gehad bij individuele psychotherapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie voor OCS), de individuele therapie is gestopt of het kind heeft deze niet kunnen volgen vanwege de ernst van de OCS en/of angstklachten. 

 • (Wordt) verwezen naar Levvel voor behandeling van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS).

 • Psychiatrische co-morbiditeit  mag voorkomen, mits OCS het primaire behandeldoel blijft. 

 • Gebruik van selectieve seretonine heropnameremmers (SSRI-)medicatie) voor OCS mag, mits het medicatieregime gedurende 4 weken voorafgaand aan het onderzoek stabiel is geweest en gedurende de duur van het onderzoek ongewijzigd wordt gehouden. Andere psychofarmaca zijn toegestaan.  

 • Diagnose OCS wordt beoordeeld met de SCID-5 junior (onderzoekers van Levvel nemen dit interview af).

 • Hoge niveaus van gezinsaanpassing gemeten met de Family Accomodation Scale - Anxiety (FASA) (onderzoekers van Levvel nemen deze vragenlijst af). 

Exlusiecriteria

 • Noodzaak/indicatie voor intramurale behandeling. 

 • Acute suïcidaliteit (beoordeeld met SCID-5 junior). 

 • Aanwezige psychotische symptomen (beoordeeld met SCID-5 junior). 

 • Geen deelnemende ouders. 

 • Ouders verstaan de Nederlandse taal niet.

 • Geschat IQ ouders en/of kind < 75.

Verloop van het SPACE onderzoek

Het onderzoek duurt 6 maanden. In deze periode nemen we op 6 momenten vragenlijsten en interviews af. Wanneer de ouders en het kind besluiten deel te nemen aan het onderzoek volgt de eerste meting. Daarna worden zij willekeurig verdeeld (gerandomiseerd) over verschillende wachttijden van 4, 6 of 8 weken. Dit doen wij om het effect van de behandeling te kunnen bekijken. Na de wachttijd volgen de ouders in 3 maanden 12 individuele SPACE behandelsessies bij Levvel in Amsterdam. Het kind neemt niet deel aan de behandeling en kan gedurende het onderzoek geen andere behandeling volgen (met uitzondering van medicatie). Gedurende het gehele onderzoek vullen de ouders en het kind met behulp van een app gegevens in, daarmee kunnen wij de gezinsaanpassing en dwangklachten van het kind nauwlettend volgen. 6 maanden na de eerste meting wordt het onderzoek afgesloten met een follow-up meting. 

Aanmeldprocedure 

Als een kind en ouders zijn aangemeld voor het SPACE onderzoek, volgt een intakegesprek bij het expertisecentrum DAT (Dwang, Angst en Tics). In dit gesprek kijken we of het SPACE onderzoek passend is. We informeren ouders en kind uitgebreid over het onderzoek. Daarna kunnen zij besluiten of zij aan het onderzoek willen meedoen. Nadat ouders en het kind een toestemmingsformulier hebben getekend, starten we met het SPACE onderzoek.  

Aanmelden voor deelname aan het SPACE onderzoek 

Wil jij een gezin aanmelden voor het SPACE onderzoek? Mail ons! Vermeld in de betreft-regel:  SPACE onderzoek. Stuur je mail naar:

aanmelden@levvel.nl

en:

j.veeger@levvel.nl