Themamiddag ‘Samen voor risicojeugd’ vraagt om vervolg

Published on

Op 7 november kwamen ongeveer 100 deelnemers van twaalf verschillende organisaties bij elkaar voor de eerste versie van mogelijk een jaarlijks terugkerende themamiddag: Samen voor risicojeugd. Het doel van deze middag was de samenwerking tussen professionals die zich bezighouden met de zorg en begeleiding van risicojeugd te verbeteren, ervaringen uit te wisselen en van elkaar leren. Een korte terugblik.

samenwerken rondom jongeren die in aanraking met justitie zijn gekomen/dreigen te komen

Elkaar leren kennen

Martin Pol, directeur zorg bij Levvel opende de middag met de boodschap: “We kunnen het niet alleen. De forensische doelgroep vraagt om samenwerking tussen organisaties en professionals.  Vandaag verbinden we ons in netwerktafels om dit samen verder vorm te geven.” Mechteld Bontes, programmaleider Jeugd en Veiligheid/Forensische zorg bij Levvel, pakt het stokje over. “Stadsbreed is er de behoefte om kennis met elkaar te delen en elkaars aanbod en werkwijze beter te leren kennen. We staan samen voor een opgave, dat betekent dat we elkaar moeten vinden en vooral ook moeten weten wat we allemaal doen in Amsterdam.”

Samenwerking en verbinding

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma maakte het belang van en de behoefte aan samenwerking en verbinding duidelijk met een prachtige analogie. Een ziek kind dat Paracetamol (lees: een effectief bewezen interventie) moet nemen tegen de koorts, maar dit niet kan zonder een lepel vla (lees: hóe je een effectief bewezen interventie aanbiedt) en een liefdevolle hand van zijn moeder (lees: een persoon die voor de jongere vertrouwd voelt). Het gaat dus om samensmelting van wetenschappelijk bewezen interventies en hoe wij deze samen uitvoeren.

Boksen en spoken-word

Na deze sprekers was het tijd voor actie! Ervaringsprofessional en boks instructeur Rick zette de boel op scherp: een aantal deelnemers werd uitgenodigd om mee te doen aan een boks oefening. ‘’Als je weinig ervaring hebt met boksen en je moet ineens boks oefeningen doen voor een grote groep mensen, dan voelt dat heel onwennig,” legt Rick uit. “Zo kunnen jongeren zich ook voelen als ze in de systeemwereld van de jeugdhulp terecht komen, zeker degenen met een behoorlijk trauma, zoals de meeste jongeren in onze doelgroep.’’ Na deze oefening was het tijd voor een indrukwekkend spoken-word optreden van drie jongens verbonden aan het netwerk van de Credible Messengers/ADAMAS.

Netwerktafels

Om elkaar en elkaars aanbod en werkwijze in Amsterdam beter te leren kennen hadden de samenwerkingspartners netwerktafels ingericht. Er waren netwerktafels van Adamas, Arkin/Inforsa, Stichting Verenigde jeugdhulp, De Waag, AcVZ, WSG, DOCK, Halt en Connect Zo. Aan de netwerktafels presenteerden de organisaties hun hulpaanbod voor risicojeugd en beantwoorden vragen van deelnemers. Ook werd er met elkaar gekeken naar hoe dit aanbod voor risicojongeren wordt doorontwikkeld en wat eenieder kan bijdragen aan de versterking van dit aanbod in de onderlinge samenwerking. De deelnemers waren erg positief over de netwerktafel-sessies. Iedereen was nieuwsgierig naar de hulpvormen en werkwijzen. Er overheerste een gevoel van saamhorigheid en energie. Bestaande verbindingen werden versterkt en nieuwe verbindingen gemaakt!

Ervaringsprofessionals

Om de hulp voor jongeren met forensische problematiek echt te verbeteren, is het betrekken van ervaringsprofessionals essentieel. Een aantal ervaringsprofessionals deed daarbij een oproep: “Er is zoveel kennis en kunde aanwezig, zet dit samen voort, maar benut ook onze ervaringen om de zorg nog beter te maken. Geef ons een stem!” Of, zoals twee jongeren die zelf de Kleinschalige Voorziening voor Justitiële Jongeren (KVJJ) hadden verbleven, aangaven: “De hulpverleners hebben ons veel meegegeven. Maar ze hebben ook veel van ons geleerd!” ‘’Ik wist niet dat er zoveel goede mensen bezig waren met de hulp die voor ons ingezet wordt, dit ga ik mijn vrienden vertellen.’’

Vervolg

De deelnemers waren erg enthousiast over de bijeenkomst en gaven aan dat er een vervolg nodig is. Stichting Verenigde Jeugdhulp en Arkin/InForsa hebben aangegeven volgend jaar de organisatie van de themamiddag op zich te willen nemen. Wordt vervolgd dus!

Dank aan alle aanwezigen voor jullie waardevolle bijdragen, we kijken terug op een zeer geslaagde themamiddag die we met elkaar hebben vormgegeven!

Meer actualiteiten