Op de stip: Olga Dijkstra, regionaal contractmanager Jeugd Zaanstreek Waterland

Published on

Deze keer ligt de oranje Levvel stip in Zaandam, bij Olga Dijkstra. Als contractmanager Jeugd heeft ze een belangrijke rol in de organisatie van jeugdhulp in de regio Zaanstreek Waterland. Vanuit haar functie slaat ze een brug tussen het regionale jeugdhulpbeleid en de praktijk. 

Olga Dijkstra regionaal contractmanager Jeugd Zaanstreek Waterland

Loopbaan bij gemeente Zaanstad

"26 jaar terug begon ik bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Zaanstad, eerst als bijstandsmaatschappelijk werker, daarna als consulent Sociale Zaken," begint Olga haar verhaal. Maar na 4 jaar vond ze het genoeg: “Die individuele hulpverlening paste niet bij me, ik trok het me teveel aan, ik lag wakker van de schulden van anderen.” Gelukkig vond ze binnen de gemeente een nieuwe uitdaging als beleidsadviseur. Eerst op het gebied van de kinderopvang en later voor het ouderen- en gehandicaptenbeleid. Na een reorganisatie in 2013 kwam ze in haar huidige functie terecht: contractmanager.

Van WMO naar Jeugd

“Als contractmanager heb je een andere rol dan als beleidsadviseur, je moet soms echt scherper zijn in de afspraken die je met aanbieders maakt. Het leek mij niet zo’n goed idee om dat te doen bij de aanbieders die mij al kenden als beleidsadviseur. En ik vond het ook leuk om weer wat anders te gaan doen. De specialistische jeugdhulp was destijds helemaal nieuw voor gemeenten. Het leek mij een leuke uitdaging om dat te gaan ontdekken.” En zo koos ze niet meer voor de WMO, maar voor Jeugd. 

Aanspreekpunt voor alle aanbieders 

“Sinds de decentralisatie in 2015 doen we de inkoop en het contractmanagement van de specialistische jeugdhulp niet vanuit een enkele gemeente maar vanuit de hele regio,” vertelt Olga. “Dit helpt om de jeugdhulp een stukje efficiënter en effectiever te maken. Jeugdhulporganisaties hoeven niet met  iedere gemeente afzonderlijk te onderhandelen; maar hebben één aanspreekpunt voor de hele regio.”

Meer dan aanbestedingen

Als contractmanager heeft ze een sleutelpositie in het sturen op de werking van het regionaal jeugdhulpbeleid. "Mijn rol omvat meer dan het beheren van contracten en het organiseren van aanbestedingen. Die aanbestedingen zijn wel een hele grote intensieve klus, maar dat doen we maar één keer in de zoveel jaar.” In haar dagelijkse werk gaat het om het sturen op resultaten, bouwen aan relaties, het stimuleren van samenwerking en innovatie, het bewaken van de kwaliteit en uiteindelijk ook de kosten van de jeugdhulp. Met Levvel, als grootste jeugdhulpaanbieder in de regio, overlegt ze regelmatig. “Om de vinger aan de pols te houden en bij te sturen. Want een contract is een momentopname, daarna gebeurt er van alles, de maatschappij staat niet stil. Dat vraagt om keuzes, hoe we kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.” 

Als de hulp niet op gang komt

Ook als er ergens iets vastloopt in de samenwerking tussen aanbieders en lokale teams, komt Olga in beeld: “Niet over de inhoud, maar als het vastloopt op  de contractuele afspraken. Bijvoorbeeld bij verschil van inzichten over welke ‘spic’ (intensiteit van hulp) nodig is om een kind te helpen. We proberen de zaak weer vlot te trekken en als het nodig is een knoop door te hakken.”

Samenwerking met Levvel

Sinds 2018 is Olga de contractmanager van Levvel. "Levvel is onze grootste partner, waar we graag mee samenwerken. Toch is de samenwerking niet altijd even makkelijk. De afgelopen jaren hebben we moeten knokken om het administratief en financieel op orde te krijgen. Daar hebben we met elkaar veel moeite in gestoken. Dat was soms best moeilijk, maar hoewel belangen soms botsen, zijn  de gesprekken met Levvel, op alle niveaus, altijd respectvol en constructief. Bovendien is Levvel er ook altijd om op strategisch niveau met ons mee te denken of om een oplossing te vinden voor een vastgelopen casus. Jullie zijn innovatief en durven daar waar dat nodig is, in samenspraak met de gemeenten, buiten de lijntjes te kleuren. Dat is essentieel in een veld dat zo snel verandert als de jeugdhulp."

Omslag nodig

In de jeugdhulpsector moeten er dingen anders én beter. Olga: “Sinds de decentralisatie in 2015 zijn er goede stappen gezet, maar we zien ook dat er meer moet gebeuren. Als we zo door gaan, dreigt de jeugdhulp compleet vast te lopen. Het is teveel. Daarom is de landelijke Hervormingsagenda Jeugd opgesteld. Om de nodige veranderingen door te voeren en de jeugdhulp betaalbaar én behapbaar te houden, voor gemeenten en professionals. We hebben in 2015 de taak gekregen om de jeugdhulp vanuit de regio te organiseren, en dan zal het ons ook lukken om het vorm te geven zoals het bedoeld is! Voor de kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben én voor de jeugdhulpprofessionals.”

 

Olga Dijkstra pleit voor meer sociale cohesie in de maatschappij
Olga Dijkstra

Uitdagingen

Om de veranderslag te kunnen maken is dialoog en samenwerking met alle stakeholders noodzakelijk. "Onze grootste uitdagingen zijn de stijgende vraag naar jeugdhulp en de steeds maar oplopende kosten. Het bijsturen op zowel de financiële- als personeelstekorten vraagt om gezamenlijke inspanningen. We zien een toename van het aantal kinderen dat hulp krijgt en vooral ook dat de heftigheid van de problematiek en de zwaarte van de zorg toeneemt. Maar we hebben niet de mensen of het geld om het uit te voeren. Hierdoor blijven de wachttijden oplopen. Het voelt soms alsof we met elkaar heel hard aan het dweilen zijn, terwijl er een enorme brandweerkraan open staat. Daarom moet er echt iets veranderen. We moeten innovatieve oplossingen bedenken die aansluiten bij de behoeften van kinderen en gezinnen. Door kinderen vlotter in beeld te krijgen, door bijvoorbeeld meer samen met scholen en de kinderopvang te gaan doen. We moeten het meer vanuit die basis en het collectief vormgeven. Op een andere manier naar problemen kijken.” 

Sociale cohesie

Om de verandering in te zetten, is een brede maatschappelijke discussie nodig, aldus Olga: “We moeten ons afvragen of er altijd specialistische jeugdhulp nodig is, of dat er ook zaken opgelost kunnen worden met hulp uit het netwerk van het gezin. Dat we die sociale cohesie weer terugkrijgen in de maatschappij, daar moet het debat over gaan: meer voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Natuurlijk is er ook een vangnet nodig. Op het moment dat het echt misgaat, dan moeten we professionele hulp inzetten. Het vraagt wel om een andere inrichting, waarbij we met elkaar kijken hoe we meer mensen op weg kunnen helpen om het met elkaar op te lossen.”

Waardering

Hoe het systeem er ook precies uit komt te zien, de inzet en toewijding van de jeugdhulpprofessionals die zich dagelijks inzetten voor de gezinnen en de jongeren, is onmisbaar, vindt Olga. “Ondanks alle uitdagingen en de soms negatieve beeldvorming in de media en op sociale media, blijven zij het verschil maken in het leven van veel jongeren. Wat zij doen is van onschatbare waarde, alle waardering voor deze professionals!" 

 

Meer nieuws

Op zoek naar meer nieuws? Je vindt alle nieuwsberichten in het nieuwsoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Op de hoogte blijven?

Nieuws van Levvel in je inbox? Zo'n 4 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief.

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief