Onderzoek samenwerking IFA en Credible Messengers

Published on

Samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd voeren het IFA-team van Levvel en de Credible Messengers van Adamas actiegericht onderzoek uit naar de manier waarop de samenwerking tussen beide het meest gunstig is voor jongeren die in de criminaliteit zijn beland. 

Onderzoek naar de samenwerking tussen IFA en Credible Messengers

Mechteld Bontes, programmaleider Jeugd en Veiligheid bij Levvel: “De samenwerking tussen IFA en Credible Messengers is opgezet vanuit de verwachting dat we samen nog beter dan nu in staat zijn om recidive te voorkomen en jongeren te motiveren niet voor de straat en de criminaliteit te kiezen, maar voor de nieuwe kansen die het netwerk van Adamas biedt.” 

In de eerste helft van dit onderzoek zijn de jongeren geselecteerd. Nu breekt de tweede helft aan. In deze fase worden de jongeren verder gevolgd en worden de bevindingen uit de praktijk gecombineerd met input vanuit de wetenschap. Mechteld: “We kijken naar wat wel en niet werkt in de samenwerking, ten gunste van de jongere. Zo verkennen we onze overeenkomsten én onze verschillen, en op welke manier we elkaar kunnen versterken. We merken dat de kracht van beide partijen zit in het aansluiten bij de jongeren en wat er voor hem/haar op het spel staat.” Een goede afstemming tussen IFA en Credible Messengers is daarbij belangrijk. “Dat draagt bij aan het aanscherpen van de analyse van waaruit de zorg van IFA plaatsvindt, én het verder positioneren van de Credible Messenger, de coach en het netwerk dat in de toekomst beschikbaar blijft en voor de jongere klaar staat.” 

Het doel van het onderzoek is om tot een landelijke handreiking te komen waarin alle bevindingen zijn verwerkt. De handreiking komt eind 2024 beschikbaar. Het onderzoek wordt gesubsidieerd vanuit Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-jeugd).  

Meer weten over dit onderzoek? 
Kenny Kathmann (Levvel), vertelt je er graag meer over:
k.kathmann@levvel.nl

 

Meer actualiteiten