Nieuwe StroomOp Monitor

Published on

Jeugdzorg Nederland werkt samen met professionals, aanbieders en ervaringsdeskundigen om de hulp aan kwetsbare jongeren te verbeteren. Ze willen bijvoorbeeld het aantal jongeren dat in de gesloten jeugdzorg terechtkomt verminderen. Als jongeren toch in de gesloten jeugdzorg komen, zorgen ze ervoor dat deze jongeren de best passende zorg krijgen.

stroomop logo samen naar steeds betere jeugdzorg

Dit doen ze met de StroomOP-beweging en het actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren'. In dit plan staan verschillende belangrijke punten waar ze samen aan werken om de jeugdzorg te verbeteren. De nieuwe monitor laat zien hoe het gaat met deze punten.

Start met drie belangrijke punten

De StroomOp Monitor begint met drie belangrijke punten:

  1. Stoppen met gedwongen afzonderen
  2. Individueel maatwerk
  3. Matching en plaatsing

Na de zomer volgen gegevens over het terugdringen van suïcides. Daarna worden meer onderwerpen toegevoegd, zoals kleinschaligheid en onderwijs. De monitor biedt steeds nieuwe informatie om het jeugdstelsel te verbeteren. De focus ligt nu op de JeugdzorgPlus, maar ze willen uiteindelijk alle jeugdhulp verbeteren.

Inzicht door cijfers en ervaringen

Wat de StroomOP Monitor speciaal maakt, is de combinatie van objectieve gegevens van jeugdhulporganisaties met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Toeleidingssysteem van de jeugdzorg (TLS). Daarnaast voegen ze de ervaringen van jongeren, ouders en professionals toe. Om de ontwikkelingen goed te begrijpen, zijn de ervaringen van de mensen om wie het gaat heel belangrijk.

De cijfers laten zien wat er gebeurt, en de ervaringen helpen deze cijfers beter te begrijpen. Het StroomOP-panel wordt de komende maanden verder ontwikkeld. Jongeren, ouders en professionals kunnen zich aanmelden.

Betekenisvolle gegevens

De StroomOP Monitor helpt om te leren en te verbeteren. Cijfers staan nooit op zichzelf; ze worden altijd voorzien van uitleg en betekenis. Een groep van ouders, jongeren, professionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers zorgt voor deze uitleg.

Ontwikkelingen en podcasts

Elk kwartaal komen er nieuwe gegevens beschikbaar. Het dashboard informeert ook over bredere ontwikkelingen in de jeugdhulp. In podcasts bespreken ze de belangrijkste punten uit het actieplan en andere actuele onderwerpen.

Bekijk de StroomOp Monitor